HÅLLBARHET

Hållbarhet är en viktig pelare i Handels Nollning 2024. Som en av Sveriges mest hållbara nollningar arbetar vi aktivt med alla tre hållbarhetsdimensioner, social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Här kan du finna all information om hur vi arbetar med dessa frågor!

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i FN:s globala mål för hållbar utveckling!

DELMÅL 3 - god hälsa och välbefinnande

Minska mental ohälsa genom att främja fysisk aktivitet (såsom volleyboll, fotboll etc.) och alkoholfria alternativ under nollningen. Alla nollor ska känna sig välkomna på samtliga event oavsett dryckespreferens.

DElmål 5 - Jämställdhet

Delmål 5.1 Utrota diskriminering mot kvinnor genom att skapa event som är öppna för alla, oavsett könstillhörighet. 

Delmål 5.2 Utrota våld och utnyttjande mot kvinnor och transpersoner genom att skapa trygga rum under fester med nyktra ansvariga som finns till för att främja trygghet och respekt. 

Delmål 5.3 Skapa regler och handlingsplaner för jämställdhet såsom nollefriden och en tydlig fördelning av uppgifter kopplade till diskriminering och trygghet i styrelsen.

Delmål 5.6 Säkerställa att alla kvinnor får samma möjligheter som män att delta på nollningen genom att det alltid finns tillgång till gratis mensskydd.

Delmål 5.A Genom vårt samarbete med Hand In Hand bidrar vi till reformer för att ge kvinnor jämlika ekonomiska resurser.

Delmål 10 - minskad ojämlikhet

Delmål 10.2 Skapa samt verkställa event som är öppna för alla, oavsett etnicitet, härkomst, könstillhörighet, sexualitet, eller funktionsvariation. 

Delmål 10.3 Utrota diskriminering genom att ha tydliga ramar för vad diskriminering innebär, både för ledning och andra deltagare. Det finns även en tydlig handlingsplan som anger vem som ska kontaktas vid eventuella händelser.

DELMÅl 12 - hållbar konsumption och produktion

Delmål 12.3 Halvera matsvinnet genom att uppmuntra deltagarna under nollningen att inte ta mer mat än vad de orkar äta upp. 

Delmål 12.5 Minska mängden avfall genom en god sophantering med återvinning av de material som finns med. Minska mängden engångsartiklar. 

Delmål 12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder genom att skriva kontrakt som hänvisar till nollningens hållbarhetsfokus. I samband med påskrift av kontrakt, förband sig deltagande företag också på att de kommer klimatkompensera sitt deltagande på nollningen.

Delmål 12.8Öka deltagarnas kunskap om hållbara livsstilar genom att hänvisa till hur nollningen arbetar med de globala målen samt hur deltagarna själva kan bete sig på ett mer hållbart sätt under nollningen.

Handels Nollning - ett miljöcertifierat event!

Vi är stolta över att kunna säga att Handels Nollning följer det ramverk som bildats av kårens miljöråd HCS. Ramverket innefattar en miljöcertifiering som alla event anordnade av HHGS projekt kan följa. Handels Nollning 2021 blev det första eventet att genomgå granskningen och bli certifierat.

 För att läsa mer om HCS arbete kan du trycka på knappen “läs mer här” nedan!

Handels Nollning - ett klimatkompenserat event!

Handels Nollning klimatkompenserar sedan 2021 hela eventet genom GoClimate. Detta är ett viktigt steg för att möjliggöra en hållbar nollning och att nollningen är positiv för såväl människor som miljö.

Handels Nollnings Hållbarhetspartner

Handels Nollning 2024 kan stolt presentera att vi för andra året har en hållbarhetspartner – Hand In Hand. Genom vårt samarbete bidrar vi till en mer jämställd och jämlik värld. Hand In Hand arbetar för hållbar fattigdomsbekämpning genom entreprenörskap. Läs mer om deras arbete genom att klicka på knappen nedan.

Nollefrid innebär att inget sexuellt umgänge får föregå mellan någon inblandad i nollningen och nolla. Att vara ny på en skola och möta personer som redan är bekanta med hur allting fungerar skapar automatiskt ojämna maktförhållanden. Nollefriden finns för att dessa maktpositioner inte ska kunna utnyttjas. Detta innebär att faddrar och andra inblandade i nollningen inte på något sätt får utnyttja dig sexuellt som nolla. Konsekvenser av att nollefriden bryts innefattar en uppföljning med dig som nolla och sedan även en diskussion om huruvida den inblandade (t.ex. fadder, person aktiv i kåren) bör uteslutas från nollningen.

Kulturell appropriering (även kallat kulturlån eller kulturstöld) handlar om att personer eller företag respektlöst använder sig av attribut som förknippas med andra kulturer, ofta förtryckta minoritetsgrupper. Under nollningen har vi många utklädningar. Detta gäller både under dagarna och under event på Handelspuben. Någonting som vi i ledningen av nollningen vill trycka på det här året är hur viktigt det är att vi under utklädnaderna undviker all form av kulturell appropriering. Vi understryker därmed att det är viktigt att tänka till en extra gång vid varje utklädnad för att undvika alla former av kulturstöld.

Nollekampen är en tävling, och mycket prestige står på spel, men det får inte glömmas bort att vi alla tillhör den stora Handelsfamiljen. Det är lätt att dras med i tagget och peppen, men om detta går åt fel håll kan det förvandlas till hån mot motståndarna – något som absolut inte är tillåtet! Kom ihåg att kärlek över gränserna även gäller på digitala plattformar, inte bara i verkligheten. Hån kan leda till poängavdrag, på samma sätt som det kan bli extra poäng om man är extra snäll mot sina motståndare.

Handels nollning har en nolltolerans mot all form av diskriminering relaterat till kön, könsidentitet, etnicitet, härkomst, sexuell läggning, funktion m.m. Konsekvenser av diskriminering innefattar en uppföljning med dig som nolla och sedan även en diskussion om huruvida den inblandade (t.ex. fadder, person aktiv i kåren eller en annan nolla) bör uteslutas från nollningen.

Nolltollerans gäller även all form av våld, trakasserier, mobbning, hot och droganvändning. Detta tas på stort allvar av samtliga ansvariga för nollningen. Konsekvenserna av att bryta mot detta är att med omedelbar verkan bli utesluten från nollningsaktiviteterna. Polisanmälan kommer även att göras. 

Tillgänglighet

För oss i N&FA är det viktigt att information om tillgänglighet under nollningen kommer ut till alla som är i behov av det. Vid sidan av varje event finns en informationsruta om tillgänglighet för bl.a. permobil -och rullstolsburna. Detta är för att vi vill att alla ska få en möjlighet att delta på så många event som möjligt, och att eventuella frågor ska vara enkla att få besvarade. Har du någon annan funktionsvariation får du gärna höra av dig till hållbarhetsansvarig i N&FA för att få mer information om tillgängligheten under eventen.

GRATIS MENSSKYDD

För oss i N&FA är det viktigt att tillgänglighet för mensskydd alltid finns på plats under alla dagar under nollningen. Vi tillsammans med era faddrar har förståelse för att mens är något som kan anses pinsamt. Men under nollningen är detta något som absolut inte ska anses vara det. Vi vill att ni ska känna er säkra under alla dagar. Behöver du någongång lite hjälp med detta fråga en fadder alternativt oss i N&FA. 

Alla nollningsaktiviteter ligger i Göteborgs innerstad. Detta för att det ska vara enkelt att ta sig till och från eventen. Cykelparkering och närliggande kollektivtrafiksförbindelser finns alltid. Tänk på miljön och välj ett miljövänligt transportalternativ till och från nollningsaktiviteterna. 

Vi har förberett så att det ska vara enkelt för dig att sopsortera under nollningen. Skräpa inte ner. Källsortera istället ditt avfall på rätt sätt. Vi vill minimera vår miljöpåverkan så lämna platsen du varit på snyggare än den såg ut tidigare!

Då nollningen är under sommaren, är det viktigt att ta med sig en vattenflaska. Vi i N&FA kommer alltid kunna tillgodose er med vatten under dagarna, men kom ihåg din vattenflaska. Vi rekommenderar även er alla att ta vattenersättning på de dagar som är extra värma! 

Vi satsar stenhårt på vegetarisk mat och hela nollningen är helt vegetarisk sedan fyra år tillbaka. Prova gärna våran supergoda vegetariska mat som även är noga utvalt för att just du ska kunna hålla energin uppe under nollningen! 

FRÅGOR ANGÅENDE VÅRT HÅLLBARHETSARBETE?

Känner du att du har blivit utsatt för diskriminering, att någonting inte gått rätt till eller har frågor relaterade till ämnet? Då kan du vända dig till: