HÅLLBARHET

Hållbarhet är en viktig pelare i Handels nollning 2019. Vi arbetar aktivt med att göra nollningen så hållbar som det bara går, och nedan kommer lite information om hur vi arbetar med det.

DELMÅL 3 - god hälsa och välbefinnande

Minska mental ohälsa genom att främja fysisk aktivitet (såsom volleyboll, fotboll etc.) och alkoholfria alternativ under nollningen.  Alla nollor ska känna sig välkomna på samtliga event oavsett dryckespreferens.

DElmål 5 - Jämnställdhet

Delmål 5.1 Utrota diskriminering mot kvinnor genom att skapa event som är öppna för alla, oavsett könstillhörighet. Delmål 5.2 Utrota våld och utnyttjande mot kvinnor och transpersoner genom att skapa trygga rum under fester med nyktra ansvariga som finns till för att främja trygghet och respekt. Delmål 5.C skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet såsom nollefriden och en tydliga fördelningar av uppgifter kopplade till diskriminering och trygghet i styrelsen.

Delmål 10 - minskad ojämnlikhet

Delmål 10.2 Skapa event som är öppna för alla, oavsett etnicitet, härkomst, könstillhörighet, sexualitet, eller funktionsvariation. Verkställ att alla event är tillgängliga för alla. Delmål 10.3Utrota diskriminering genom att ha tydliga ramar för vad diskriminering innebär, både för ledning och andra deltagare och vem man kan vända sig till vid eventuella händelser.

DELMÅl 12 - hållbar konsumption och produktion

Delmål 12.3Halvera matsvinnet genom att uppmuntra deltagarna under nollningen att inte ta mer mat än vad de orkar äta upp. Delmål 12.5Minska mängden avfall genom en god sophantering med återvinning av de material som finns med. Minska mängden engångsartiklar. Delmål 12.6Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder genom att skriva kontrakt som hänvisar till nollningens hållbarhetsfokus. Delmål 12.8Öka deltagarnas kunskap om hållbara livsstilar genom att hänvisa till hur nollningen arbetar med de globala målen samt hur deltagarna själva kan bete sig på ett mer hållbart sätt under nollningen.

Handels nollning - ett miljömärkt event!

Vi är stolta över att kunna säga att Handels Nollning är ett miljömärkt event certifierat av Håll Sverige Rent. Håll Sverige Rent verkar för att minska miljöbelastningen och nedskräpningen i samband med event. För att läsa mer om deras arbete kan du trycka på knappen “läs mer här” nedan!

KLIMATSMARTA VAL till NOLLNINGEN

Klimatet är en viktig fråga i dagens samhällsdebatter. På nollningen arbetar vi aktivt med att minska vårt klimatavtryck. Nedan kommer lite tips på hur du kan vara mer klimatsmart under nollningen.

TRANSPORT

Alla nollningsaktiviteter ligger i Göteborgs innerstad. Detta för att det ska vara enkelt att ta sig till och från eventen. Välj ett miljövänligt transportalternativ till och från eventet. 

NEDSKRÄPNING

Vi har förberett så att det ska vara enkelt för dig att sopsortera under nollningen. Skräpa inte ner. Källsortera istället ditt avfall på rätt sätt.

TA MED VATTENFLASKA

Det kommer vara soligt, det kommer vara kul, vi kommer röra på oss. Fyll gärna din egen vattenflaska med kranvatten så slipper du köpa vatten.

ÄT VEGETARISKT

Vi satsar stenhårt på vegetarisk mat och hela nollningen är helt vegetarisk sedan ett år tillbaka. Prova gärna vår supergoda vegetariska mat.

VÅRDA MILJÖN

Vi vill inte att våra aktiviteter ska lämna något negativt avtryck på miljön runt omkring oss. Lämna platsen du varit på snyggare än den såg ut tidigare!

Nollefrid innebär att inget sexuellt umgänge får föregå mellan någon inblandad i nollningen och nolla. Att vara ny på en skola och möta personer som redan är bekanta med hur allting fungerar skapar automatiskt ojämna maktförhållanden. Nollefriden finns för att dessa maktpositioner inte ska kunna utnyttjas. Detta innebär att faddrar och andra inblandade i nollningen inte på något sätt får utnyttja dig sexuellt som nolla. Konsekvenser av att nollefriden bryts innefattar en uppföljning med dig som nolla och sedan även en diskussion om huruvida den inblandade (t.ex. fadder, person aktiv i kåren) bör uteslutas från nollningen.

Kulturell appropriering (även kallat kulturlån eller kulturstöld) handlar om att personer eller företag respektlöst använder sig av attribut som förknippas med andra kulturer, ofta förtryckta minoritetsgrupper. Under nollningen har vi många utklädningar. Detta gäller både under dagarna och under event på Handelspuben. Någonting som vi i ledningen av nollningen vill trycka på det här året är hur viktigt det är att vi under utklädnaderna undviker all form av kulturell appropriering. Vi understryker därmed att det är viktigt att tänka till en extra gång vid varje utklädnad för att undvika alla former av kulturstöld.
Nollekampen är en tävling,och mycket prestige står på spel, men man får inte glömma att vi alla tillhör den stora Handelsfamiljen. Det är lätt att dras med i tagget och peppen, men om detta går åt fel håll kan det förvandlas till hån mot motståndarna – något som absolut inte är tillåtet! Detta kan leda till poängavdrag, på samma sätt som det kan bli extra poäng om man är extra snäll mot sina motståndare.

Handels nollning har en nolltolerans mot all form av diskriminering relaterat till kön, könsidentitet, etnicitet, härkomst, sexuell läggning, funktion m.m. All form av våld, trakasserier, mobbning och hot relaterade till dessa tas på stort allvar av samtliga ansvariga för nollningen. Konsekvenser av diskriminering innefattar en uppföljning med dig som nolla och sedan även en diskussion om huruvida den inblandade (t.ex. fadder, person aktiv i kåren) bör uteslutas från nollningen.

TILLGÄNGLIGHET

För oss i N&FA är det viktigt att information om tillgänglighet under nollningen kommer ut till alla som är i behov av det. Vid sidan av varje event finns en informationsruta om tillgänglighet för bl.a. permobil -och rullstolsburna. Detta är för att vi vill att alla ska få en möjlighet att delta på så många event som möjligt, och att eventuella frågor ska vara enkla att få besvarade. Har du någon annan funktionsvariation får du gärna höra av dig till Felicia i N&FA för att få mer information om tillgängligheten under eventen.

FRÅGOR ANGÅENDE VÅRT HÅLLBARHETSARBETE?

Känner du att du har blivit utsatt för diskriminering eller har frågor relaterade till ämnet?Alla frågor relaterade till diskriminering och utsatthet hänvisas till Ebba Broder i N&FA 2020.