KONTAKTUPPGIFTER

Johan Berlin

N&FA
General

Mitt namn är Johan Berlin och jag är general för Handels Nollning 2020. Mig kan du kontakta om du har allmänna frågor eller funderingar kring nollningen. 

Linus Olsson

N&FA
Marknadssansvarig

Mitt namn är Linus Olsson och jag är Marknadsansvarig för årets nollning. Du får gärna kontakta mig om du har några frågor eller tycker vi borde förbättra vår kommunikation.

Carl Holmberg

N&FA
FÖRETAGsansvarig

Mitt namn är Carl Holmberg och jag sitter som företagsansvarig för årets nollning. Mig kan ni fram kontakta ifall ditt företag på något sätt vill delta under nollningen.

Ebba Broder

N&FA
Sponsoransvarig

Mitt namn är Ebba Broder och jag har ansvaret för sponsring för Handels Nollning 2020. Om ditt företag vill synas eller visa upp nya produkter som ni tycker passar för studenter får ni gärna kontakta mig.

Josefin Jonasson

N&FA
Föreningsansvarig

Mitt namn är Josefin Jonasson och jag är föreningsansvarig för Handels Nollning 2020. Det är jag som ansvarar för studentkårens föreningars medverkan under årets nollning. Kontakta mig om ni vill vara med under Handels nollning 2020!

Anna Hörvallius

N&FA
Fadderansvarig

Mitt namn är Anna och jag är faddreransvarig under 2020. Allt som berör faddrar, bra eller dåligt, vill jag gärna veta! Kontakta också gärna mig om hemsidan på något sätt inte fungerar som tänkt!