KONTAKTUPPGIFTER

Klara
Johansson

N&FA
General

Mitt namn är Klara Johansson och jag är general för Handels Nollning 2022. Mig kan du kontakta om du har allmänna frågor eller funderingar kring nollningen. 

Johannes
Schulz

N&FA
Vice general

Mitt namn är Johannes Schulz och jag är vice general för Handels Nollning 2022. Mig kan du kontakta om du har allmänna frågor eller funderingar kring nollningen.

Tyra
von Mentzer

N&FA
FÖRETAGsansvarig

Mitt namn är Tyra och jag sitter som företagsansvarig för årets nollning. Mig kan ni kontakta ifall ditt företag på något sätt vill delta eller synas under nollningen.

Sophie
Nilsson

N&FA
FÖRETAGsansvarig

Mitt namn är Sophie och jag sitter som företagsansvarig för årets nollning. Mig kan ni kontakta ifall ditt företag på något sätt vill delta eller synas under nollningen.

Sara
Masri

N&FA
Företagsansvarig

Mitt namn är Sara och jag sitter som företagsansvarig för årets nollning. Mig kan ni kontakta ifall ditt företag på något sätt vill delta eller synas under nollningen.

Hassan
Alkady

N&FA
föreningsansvarig

Mitt namn är Hassan och jag är föreningsansvarig för Handels Nollning 2022. Det är jag som ansvarar för studentkårens föreningars medverkan under årets nollning. Kontakta mig om ni vill vara med under Handels Nollning 2022!

Alexander
Karvonen

N&FA
föreningsansvarig

Mitt namn är Alexander och jag är föreningsansvarig för Handels Nollning 2022. Det är jag som ansvarar för studentkårens föreningars medverkan under årets nollning. Kontakta mig om ni vill vara med under Handels Nollning 2022!

Max
Nilsson

N&FA
Hållbarhetsansvarig

Mitt namn är Max och jag är ansvarig för Handels Nollnings hållbarhet 2022. Jag ser till så att nollningen håller sig uppdaterad gällande ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet! Mig kan du kontakta gällande alla hållbarhetsrelaterade frågor!

Sara
Balouchian

N&FA
Kommunikationsansvarig

Mitt namn är Sara och jag har ansvaret för Handels Nollnings kommunikation 2022. Om du har några frågor kring nollningen kan du vända dig till mig. Kontakta också gärna mig om hemsidan på något sätt inte fungerar som tänkt!

Füreya
Ek

N&FA
kommunikationsansvarig

Mitt namn är Füreya och jag har ansvaret för Handels Nollnings kommunikation 2022. Om du har några frågor kring nollningen kan du vända dig till mig. Kontakta också gärna mig om hemsidan på något sätt inte fungerar som tänkt!

Anna
Ryberg

N&FA
Ekonomiansvarig

Mitt namn är Anna och jag har ansvaret för ekonomin för Handels Nollning 2022. Om du har några frågor kring nollningens ekonomi kan du vända dig till mig.

Olivia
Svensson

N&FA
ekonomiansvarig

Mitt namn är Olivia och jag har ansvaret för ekonomin för Handels Nollning 2022. Om du har några frågor kring nollningens ekonomi kan du vända dig till mig.

Emma
Axelsson

N&FA
Fadderansvarig

Mitt namn är Emma och jag är fadderansvarig under  nollningen 2022. Allt som berör faddrar, bra eller dåligt, vill jag gärna veta! 

Raymond
Utan

N&FA
Fadderansvarig

Mitt namn är Raymond och jag är fadderansvarig under  nollningen 2022. Allt som berör faddrar, bra eller dåligt, vill jag gärna veta! 

Oscar Wennberg

N&FA
EVentansvarig

Mitt namn är Oscar och jag har ansvaret för eventen under Handels Nollning 2022. Om du har några frågor kring eventen under nollningen kan du vända dig till mig.

Mathilda Lindblad Ryd

N&FA
eventansvarig

Mitt namn är Mathilda och jag har ansvaret för eventen under Handels Nollning 2022. Om du har några frågor kring eventen under nollningen kan du vända dig till mig.