KONTAKTUPPGIFTER

Hilda
Persson

N&FA
General

Mitt namn är Hilda Persson och jag är general för Handels Nollning 2023. Mig kan du kontakta om du har allmänna frågor eller funderingar kring nollningen. 

Hugo
Sjöö

N&FA
Vice general

Mitt namn är Hugo Sjöö och jag är vice general för Handels Nollning 2023. Mig kan du kontakta om du har allmänna frågor eller funderingar kring nollningen.

Gustav
Wallberg

N&FA
FÖRETAGsansvarig

Mitt namn är Gustav och jag sitter som företagsansvarig för årets nollning. Mig kan ni kontakta ifall ditt företag på något sätt vill delta eller synas under nollningen.

Sarah
Petersson

N&FA
FÖRETAGsansvarig

Mitt namn är Sarah och jag sitter som företagsansvarig för årets nollning. Mig kan ni kontakta ifall ditt företag på något sätt vill delta eller synas under nollningen.

Hugo
Törnqvist

N&FA
Företagsansvarig

Mitt namn är Hugo och jag sitter som företagsansvarig för årets nollning. Mig kan ni kontakta ifall ditt företag på något sätt vill delta eller synas under nollningen.

Sandra
Blomberg

N&FA
Kommunikationsansvarig

Mitt namn är Sandra och jag har ansvaret för Handels Nollnings kommunikation 2023. Om du har några frågor kring nollningen kan du vända dig till mig. Kontakta också gärna mig om hemsidan på något sätt inte fungerar som tänkt!

Alexander
Olsson

N&FA
kommunikationsansvarig

Mitt namn är Alexander och jag har ansvaret för Handels Nollnings kommunikation 2023. Om du har några frågor kring nollningen kan du vända dig till mig. Kontakta också gärna mig om hemsidan på något sätt inte fungerar som tänkt!

Samuel
Brosché

N&FA
Ekonomiansvarig

Mitt namn är Samuel och jag har ansvaret för ekonomin för Handels Nollning 2023. Om du har några frågor kring nollningens ekonomi kan du vända dig till mig.

Victor
Lind

N&FA
ekonomiansvarig

Mitt namn är Victor och jag har ansvaret för ekonomin för Handels Nollning 2023. Om du har några frågor kring nollningens ekonomi kan du vända dig till mig.

Ebba
Ögge

N&FA
Fadderansvarig

Mitt namn är Ebba och jag är fadderansvarig under nollningen 2023. Allt som berör faddrar, bra eller dåligt, vill jag gärna veta! 

Ida
Torstensson

N&FA
Fadderansvarig

Mitt namn är Ida och jag är fadderansvarig under nollningen 2023. Allt som berör faddrar, bra eller dåligt, vill jag gärna veta!

Alexander
Larsson

N&FA
EVentansvarig

Mitt namn är Alexander och jag har ansvaret för eventen under Handels Nollning 2023. Om du har några frågor kring eventen under nollningen kan du vända dig till mig.

Sofia
Dani

N&FA
eventansvarig

Mitt namn är Sofia och jag har ansvaret för eventen under Handels Nollning 2023. Om du har några frågor kring eventen under nollningen kan du vända dig till mig.

Filip
Kollarz

N&FA
Föreningsansvarig

Mitt namn är Filip och jag har ansvaret för föreningarna under Handels Nollning 2023. Om du som förening har några frågor kring deltagande under nollningen kan du vända dig till mig.

Emma
Örjas

N&FA
Hållbarhetsansvarig

Mitt namn är Emma och jag har ansvaret för att Handels Nollning 2023 håller högsta möjliga standard inom miljöfrågorna. Om du har några frågor kring hur Handels Nollning är hållbar kan du vända dig till mig.