KONTAKTUPPGIFTER

Johan Berlin

N&FA
General

Mitt namn är Johan Berlin och jag är general för Handels Nollning 2020. Mig kan du kontakta om du har allmänna frågor eller funderingar kring nollningen. 

Linus Olsson

N&FA
Marknadssansvarig

Mitt namn är Linus Olsson och jag är Marknadsansvarig för årets nollning. Du får gärna kontakta mig om du har några frågor eller tycker vi borde förbättra vår kommunikation.

Carl Holmberg

N&FA
FÖRETAGsansvarig

Mitt namn är Carl Holmberg och jag sitter som företagsansvarig för årets nollning. Mig kan ni fram kontakta ifall ditt företag på något sätt vill delta under nollningen.

Ebba Broder

N&FA
sponsor- och hållbarhetsansvarig

Mitt namn är Ebba Broder och jag har ansvaret för sponsring för Handels Nollning 2020. Om ditt företag vill synas eller visa upp nya produkter som ni tycker passar för studenter får ni gärna kontakta mig.

Josefin Jonasson

N&FA
föreningansvarig

Mitt namn är Josefin Jonasson och jag är föreningsansvarig för Handels Nollning 2020. Det är jag som ansvarar för studentkårens föreningars medverkan under årets nollning. Kontakta mig om ni vill vara med under Handels nollning 2020!

Anna Hörvallius

N&FA
FÖRETAGsansvarig

Mitt namn är Anna och jag är faddreransvarig under 2020. Allt som berör faddrar, bra eller dåligt, vill jag gärna veta! Kontakta också gärna mig om hemsidan på något sätt inte fungerar som tänkt!

Alfred Seljee

N&FA
ekonomiansvarig

Mitt namn är Alfred Seljee och jag har ansvaret för för ekonomin för Handels Nollning 2020. Om du har några frågor kring N&fas ekonomi kan du vända dig till mig.

Erik Florander

N&FA
eventansvarig

Mitt namn är Erik Florander och jag har ansvaret för för eventen under Handels Nollning 2020. Om du har några frågor kring eventen under nollningen kan du vända dig till mig.

Ludvig Mattson

N&FA
eventansvarig

Mitt namn är Ludvig Mattson och jag har ansvaret för för eventen under Handels Nollning 2020. Om du har några frågor kring eventen under nollningen kan du vända dig till mig.

Martina Eliasson

N&FA
Vice general

Mitt namn är Martina Eliasson och jag är vice general för Handels Nollning 2020. Mig kan du kontakta om du har allmänna frågor eller funderingar kring nollningen. 

Sofia Ekholm

N&FA
Föreningsansvarig

Mitt namn är Sofia Ekholm och jag har ansvaret för för ekonomin för Handels Nollning 2020. Om du har några frågor kring N&fas ekonomi kan du vända dig till mig.

Oscar Höög

N&FA
Fadderansvarig

Mitt namn är Oscar och jag är faddreransvarig under 2020. Allt som berör faddrar, bra eller dåligt, vill jag gärna veta! Kontakta också gärna mig om hemsidan på något sätt inte fungerar som tänkt!