KONTAKTUPPGIFTER

Daniel Nylund

N&FA
General

Mitt namn är Daniel Nylund och jag är general för Handels Nollning 2019. Mig kan du kontakta om du har allmänna frågor eller funderingar kring nollningen. 

Filippa Johnsson

N&FA
Marknadssansvarig

Mitt namn är Filippa Johnsson och jag är Marknadsansvarig för årets nollning. Du får gärna kontakta mig om du har några frågor eller tycker vi borde förbättra vår kommunikation.

Carl Waszkiewicz

N&FA
FÖRETAGsansvarig

Mitt namn är Carl Waszkiewicz och jag sitter som företagsansvarig för årets nollning. Mig kan ni fram kontakta ifall ditt företag på något sätt vill delta under nollningen.

Johan Berlin

N&FA
Sponsoransvarig

Mitt namn är Johan Berlin och jag har ansvaret för sponsring för Handels Nollning 2019. Om ditt företag vill synas eller visa upp nya produkter som ni tycker passar för studenter får ni gärna kontakta mig.

Felicia Edström

N&FA
Hållbarhtsansvarig

Mitt namn är Felicia Edström och jag är hållbarhetsansvarig för Handels Nollning 2019. Det är väldigt viktigt för mig att alla som deltar under nollningen blir behandlade lika. Kontakta mig annars!

Georg Södling

N&FA
Fadderansvarig

Mitt namn är Georg Södling och jag är faddreransvarig under 2019. Allt som berör faddrar, bra eller dåligt, vill jag gärna veta! Kontakta också gärna mig om hemsidan på något sätt inte fungerar som tänkt!