PRISER OCH UTMÄRKELSER

Under hela nollningen finns det chans till att skrapa ihop poäng. Bådesom program och individ. Förutom den ärorika nollekrampspokalan kan man bland annat vinna priser så som ”årets nolla” med mera.

EPHRAIM & EULALIA

De högaktade priserna Efraim och Eufalia delas årligen ut av Marskalkämbetet till två nollor som är förtjänta av vinsten.

NOLLEKAMPSPOKALEN

Under hela nollningen finns det chans att skrapa ihop poäng. Det program som får ihop flest poäng vinner under finalbanketten en pokal för bästa program under nollningen. Det program som skrapar ihop mest poäng tilldelas under finalbanketten en pokal för bästa program som kallas för nollepokalen.

ÅRETS NOLLA

Den nolla som visar sin bästa sida under hela nollningen och är en exemplariskt gestalt av vad kärlek över gränserna innebär har chansen att vinna priset för årets nolla.

ÅRETS FADDER

Den fadder som visar sin finaste och goaste sida under hela nollningen, som hjälper nollor över program och som ser till så att alla känner sig välkomna och mår bra har chansen att vinna priset för årets fadder.