Välkommen till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet!

Välkommen till Handelshögskolan!

Handelshögskolan har högt uppsatta mål. Vi vill utbilda internationellt eftertraktade studenter med ett ansvarsfullt förhållningssätt till samhällsutvecklingen, och bedriva högkvalitativ forskning som medverkar till att finna lösningar på komplexa globala problem. Förutsättningarna finns, bland annat i form av disciplinär bredd, motiverade och engagerade forskare, nära samverkan och ständig dialog med näringsliv och offentlig sektor, ambitiösa och kreativa studenter och ett internationellt fokus sedan mer än 90 år tillbaka.

Sverige och svenskt näringsliv har haft stora internationella framgångar de senaste 100 åren. Ett par viktiga faktorer bakom framgången är förståelse och respekt för andra kulturer och människors kontext och därigenom en insikt om att det inte finns generella lösningar på lokala problem. Ur detta har det utvecklats ett särskilt ledarskap och en syn på både företagande och ansvarstagande som i dag respekteras internationellt. Handelshögskolans forskning bidrar med att tydliggöra vad detta ledarskap och ansvarstagande består av och gör det möjligt att föra det vidare till dagens studenter, morgondagens ledare.

Våra rötter finns i det lokala näringslivet, ett näringsliv med en internationell inriktning som nu liksom vid tiden för skolans grundande ser vikten av forskning och utbildning på hög nivå. Det skapar unika samarbeten och lägger grunden för Sveriges framtida konkurrenskraft. Vårt näringslivssamarbete återspeglas också i skolans internationella arbete, som utvecklas i nära dialog med våra partner. När vi nu bygger långsiktiga strategiska partnerskap med ledande universitet i Kina och Indien gör vi det på platser där våra partnerföretag ökar sin närvaro.

En Triple Crown-ackrediterad handelshögskola

Vår forskning och utbildning har ett syfte: att påverka och bidra till en positiv samhällsutveckling. För att lyckas med detta krävs engagemang och samarbete med näringslivet och samhället runt omkring oss. Vi tar oss an aktuella samhällsproblem, som vi analyserar med de mest lämpliga metoderna. Ofta krävs en tvärvetenskaplig ansats och då är vår ämnesmässiga bredd en stor tillgång, liksom att vi är en del av universitetet.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA. Denna Triple Crown-ackreditering är ett värdefullt bevis på att vår utbildning, forskning och samverkan håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv, och bekräftar att vi är en stark handelshögskola verksam på en internationell arena, som hela tiden fortsätter utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar.

You have 365 days a year to form the life you are living. We believe that great things are achieved when people are brought together. Great things such as friendships, insights and the opportunity to create impact. Let’s be the change we want to see.

Det är hög nivå här. Det är väldigt meriterande att ha en utbildning härifrån, och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ligger väldigt högt rankat. Det är väldigt viktigt för min del.
Ramin Shokofan
Fristående kurser
Utbildningarna som erbjuds är eftertraktade, och i princip alla får jobb innan, eller strax efter examen från Handelshögskolan. Skolan har ett bra rykte både inom Sverige, men också internationellt.
Mirza Imamovic
Juristprogrammet
Jag tycker att studiemiljön på Handelshögskolan är fantastisk. Att vara omringad av så många drivna studenter och duktiga föreläsare hela tiden gör att man blir oerhört motiverad själv.
Felicia Sandersnäs
Ekonomie kandidatprogram

Hitta till oss

Receptionsöppettider

Måndag- Fredag: 08.00-16.30
Måndag- Fredag (Maj - Aug): 08.00 - 15.50

Besöksadress

Vasagatan 1, 411 24 Göteborg
Telefon: 031-786 4948
Email: info@handels.gu.se