PROGRAM-FÖRENIGNAR

All programs at the School of Business, Economics and Law have a program section to ensure that all students have a great time during their studies. The program sections do many different things - everything from organizing parties to developing education. If you are a member of HHGS, you will automatically be a member of your program section.

Juridiska Föreningen

Detta program består ut av studenter som är intresserade av ett yrkesliv inom juridiken. Juristprogrammet innebär att teoretiska studier kompletteras med praktisk problemlösning och att studenterna tidigt i utbildningen kommer i kontakt med praktiserande jurister. Syftet med utbildningen är att ge studenterna goda juridiska kunskaper som kan tillämpas med känsla för etik och sammanhang.

Ekonomiska Föreningen

Detta program består av studenter som är intresserade av ett yrkesliv inom svenskt och internationellt näringsliv av förvaltning. Studenterna läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi.

FHS - Fristående Handelsstudenter

Studenter som inte intresserar sig för något specifikt program kan välja att läsa fristående kurser. Fristående kurser ges inom ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik. Den som studerar fristående kan sedan välja att bygga en egen kandidatexamen genom de kurser de väljer att studera.

SMIL - Samhälls - och miljövetarprogrammet

Detta program består ut av studenter som är intresserade av att integrera samhälls- och miljövetenskap i sina studier. Utbildningen ger en miljökompetens som spänner över flera vetenskapliga områden, en gedigen specialistkunskap och en förmåga att arbeta i nätverk och projektgrupper. Programmet ger studenterna kunskaper att arbeta som t.ex. utredare och planerare inom myndighet och företag.

P.LOG - Logistikprogrammet

Detta program består av studenter som är intresserade av att skapa effektiva flöden av varor och tjänster från råvara till konsument. Som logistiker arbetar du med problemlösning, där teknik och människor samspelar i komplexa system. Du planerar, utformar och styr material- och informationsflöden för att få rätt produkt på rätt plats i, i rätt kvantitet, i rätt tid och till rätt pris.

SAP - Samhällsanalys programmet

Detta program består ut av studenter som är intresserade av relationen mellan ekonomi och samhällsutveckling. Studenterna lär sig analysera samhälleliga processer och hållbarhetstutmaningar genom ämnen som regional analys, näringslivshistoria, fysisk planering, miljöhistoria, nationalekonomi, innovation och entreprenörskap. Utbildningen ger en kompetens att arbeta som utredare, analytiker och verksamhetsutvecklare inom privat näringsliv och offentliga verksamheter. 

“På skolan finns det många föreningar och projekt att engagera sig i och det är otroligt roligt och givande! Dessutom är det viktigt. Som utbildningsansvarig i Juridiska Föreningen bevakar jag utbildningen på juristprogrammet och ser till att den håller en hög nivå. Det känns som ett meningsfullt uppdrag. Att engagera sig i skolans föreningsverksamhet är inget man ångrar!"
Wilma Norlund
Utbildningsansvarig JF 2019
“Jag tvekade en hel del innan jag till slut sökte till en förening och jag har aldrig ångrat det. Du träffar nya människor, får vara med på roliga evenemang och lära dig grymt mycket. Det är halva upplevelsen av att plugga på Handels!"
Niklas Löfgren
Näringslivsansvarig EF 2018