CONTACT US

Lova
Jansson

N&FA
General

Mitt namn är Lova Jansson och jag är general för Handels Nollning 2024. Mig kan du kontakta om du har allmänna frågor eller funderingar kring nollningen. 

David
Rados

N&FA
Vice general

Mitt namn är David Rados och jag är vice general för Handels Nollning 2024. Mig kan du kontakta om du har allmänna frågor eller funderingar kring nollningen.

Anton
Danielsson

N&FA
FÖRETAGsansvarig

Mitt namn är Anton och jag sitter som företagsansvarig för årets nollning. Mig kan ni kontakta ifall ditt företag på något sätt vill delta eller synas under nollningen.

Therese
Högberg

N&FA
FÖRETAGsansvarig

Mitt namn är Therese och jag sitter som företagsansvarig för årets nollning. Mig kan ni kontakta ifall ditt företag på något sätt vill delta eller synas under nollningen.

Antonio
Georgiev

N&FA
Företagsansvarig

Mitt namn är Antonio och jag sitter som företagsansvarig för årets nollning. Mig kan ni kontakta ifall ditt företag på något sätt vill delta eller synas under nollningen.

Klara
Månsson

N&FA
Kommunikationsansvarig

Mitt namn är Klara och jag har ansvaret för Handels Nollnings kommunikation 2024. Om du har några frågor kring nollningen kan du vända dig till mig. !

Rebecka
Wallin

N&FA
Kommunikationsansvarig

Mitt namn är Rebecka och jag har ansvaret för Handels Nollnings kommunikation 2024. Om du har några frågor kring nollningen kan du vända dig till mig. Kontakta också gärna mig om hemsidan på något sätt inte fungerar som tänkt!

Alexandra
Le

N&FA
HEAD OF TREASURY

Mitt namn är Alexandra och jag har ansvaret för ekonomin för Handels Nollning 2024. Om du har några frågor kring nollningens ekonomi kan du vända dig till mig.

Milton
Danielsson

N&FA
ekonomiansvarig

Mitt namn är Milton och jag har ansvaret för ekonomin för Handels Nollning 2024. Om du har några frågor kring nollningens ekonomi kan du vända dig till mig.

Annie
Ahrlin

N&FA
Fadderansvarig

Mitt namn är Annie och jag är fadderansvarig under nollningen 2024. Allt som berör faddrar, bra eller dåligt, vill jag gärna veta! 

Jacob
Vähäkari

N&FA
Fadderansvarig

Mitt namn är Jacob och jag är fadderansvarig under nollningen 2024. Allt som berör faddrar, bra eller dåligt, vill jag gärna veta!

Julia
Hernek

N&FA
EVentansvarig

Mitt namn är Julia och jag har ansvaret för eventen under Handels Nollning 2024. Om du har några frågor kring eventen under nollningen kan du vända dig till mig.

Temba
Ringdahl

N&FA
eventansvarig

Mitt namn är Temba och jag har ansvaret för eventen under Handels Nollning 2024. Om du har några frågor kring eventen under nollningen kan du vända dig till mig.

Victoria
Jodensvi

N&FA
Föreningsansvarig

Mitt namn är Victoria och jag har ansvaret för föreningarna under Handels Nollning 2024. Om du som förening har några frågor kring deltagande under nollningen kan du vända dig till mig.

Karl
Olausson

N&FA
Sponsoransvarig

Mitt namn är Karl och jag har ansvaret för sponsorerna under Handels Nollning 2024. Om du som företag har några frågor kring att vara sponsor till nollningen, kan du vända dig till mig.

Lisa
Vogt

N&FA
Hållbarhetsansvarig

Mitt namn är Lisa och jag har ansvaret för att Handels Nollning 2024 håller högsta möjliga standard inom miljöfrågorna. Om du har några frågor kring hur Handels Nollning är hållbar kan du vända dig till mig!